Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja T., dotyczącej braku możliwości wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem nie rozstrzygającym sprawy co do istoty w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności aktu normatywnego stanowiącego podstawę wydania takiego postanowienia (sygn. akt SK 53/03) z dnia 2003-10-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/449715/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-10-21
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja T., dotyczącej braku możliwości wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem nie rozstrzygającym sprawy co do istoty w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności aktu normatywnego stanowiącego podstawę wydania takiego postanowienia (sygn. akt SK 53/03).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 399 i art. 401 (1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim wykluczają możliwość wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem nie rozstrzygającym sprawy co do istoty w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności aktu normatywnego stanowiącego podstawę wydania takiego postanowienia, są niezgodne z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2004-03-16
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 2.03.2004 r., sygn. akt SK 53/03).