Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na § 12 pkt 1 uchwały nr LX/369/2002 Rady Miejskiej w K. z dnia 13.06.2002 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu § 12 pkt 1 naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie jego nieważności z dnia 2003-10-24.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/416691/02/V/508.3 RZ
Data sprawy:
2003-10-24
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga na § 12 pkt 1 uchwały nr LX/369/2002 Rady Miejskiej w K. z dnia 13.06.2002 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu § 12 pkt 1 naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie jego nieważności.

W uzasadnieniu Rzecznik stwierdził, że postanowienia § 12 pkt 1 uchwały wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, gdyż prowadzą do wyłączenia określonej grupy członków wspólnoty samorządowej, których cechą wyróżniającą jest brak zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy, z możliwości uzyskania mieszkania komunalnego, choćby nawet były bezdomne i posiadały niskie dochody.

 


Data odpowiedzi:
2005-06-21
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5.05.2005 r., sygn. akt 4 II SA/Wr 2359/03).