Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie niewystarczających subwencji oświatowych przekazywanych na zadania realizowane przez powiaty z dnia 2003-10-27.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/430842/03/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2003-10-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie niewystarczających subwencji oświatowych przekazywanych na zadania realizowane przez powiaty.

Rzecznik Praw Obywatelskich, prowadząc postępowania wyjaśniające w sprawie wysokości subwencji oświatowej przekazywanej na finansowanie zadań oświatowych wykonywanych przez powiaty, zauważył, że niektóre powiaty z uwagi na brak środków finansowych nie realizują swych zadań ustawowych, mimo wprowadzenia znacznych oszczędności. Przykładem może być sytuacja powiatu Radomszczańskiego. Rzecznik zwraca się o rozważenie możliwości podwyższenia subwencji oświatowej przekazywanej na zadania realizowane przez powiaty, a w szczególności o uwzględnienie dramatycznej sytuacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Inf. 4/2003, str.38.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-03-25
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Podsekretarza Stanu w MENiS z dnia 18.11.2003 r. - Inf. 4/2003, str.38.