Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz na § 12 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Miasta z dnia 2003-10-31.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/447339/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2003-10-31
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga na § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz na § 12 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Miasta.

Zaskarżonym postanowieniom § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Rzecznik zarzuca naruszenie art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP, a także art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zaś postanowieniom § 12 załącznika do uchwały, naruszenie art. 7 Konstytucji RP oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kwestionowane postanowienia § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 załącznika do uchwały wprowadzają nieznane ustawie kryteria, od spełnienia których zależy możliwość skorzystania przez najemcę lokalu mieszkalnego z bonifikaty. Są to : ilość lokali mieszkalnych w budynku, powierzchnia lokali mieszkalnych, data oddania budynku do eksploatacji, fakt wykonania w określonym terminie remontu lub modernizacji budynku. Tym samym postanowienia kwestionowanego postanowienia wykraczają poza granice swobody regulacyjnej rady gminy zakreślone przez ustawodawcę. Zgodnie z § 12 załącznika bonifikaty określone w § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie mają zastosowania do ceny nieruchomości gruntowej. Określony w zaskarżonym § 12 sposób udzielania przez gminę bonifikat od ceny sprzedaży jest niezgodny z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Pismo procesowe RPO z dnia 16.02.2004 r. - RPO podtrzymuje argumentację zawartą w skardze z dnia 31.10.2003 r.

 


Data odpowiedzi:
2005-11-23
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 6.10.2004 r., sygn. akt SA/Sz 2122/03).