Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń związanych z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej z dnia 2003-11-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428215/03/V/504 RZ
Data sprawy:
2003-11-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń związanych z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-08-03
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 30.03.2004 r., sygn. akt K 32/03).