Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie archiwalnych dokumentów dotyczących osób narodowości romskiej z dnia 2003-11-24.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2003-11-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie archiwalnych dokumentów dotyczących osób narodowości romskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję na wniosek Związku Romów Polskich, wobec niemożności ustalenia, który z organów administracji publicznej przechowuje dokumenty archiwalne dotyczące osób narodowości romskiej daktyloskopowanych i fotografowanych przez milicję obywatelską. Związek Romów Polskich zwracał się już w tej sprawie kolejno do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutu Pamięci Narodowej i Komendy Głównej Policji, gdzie zasugerowano poszukiwanie dokumentów w archiwach urzędów miast i gmin. Rzecznik prosi o zbadanie sprawy i poinformowanie o ustaleniach, a także o informację na podstawie jakiego aktu administracyjnego i kiedy dokonano archiwizacji bądź zniszczenia przedmiotowych dokumentów.

Inf. 4/2003, str.54.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-25
Opis odpowiedzi:
1. Zastępca Komendanta Głównego Policji (29.12.2003 r.) poinformował, że w 1975 r. jednostki terenowe MO przekazały akta dowodów osobistych wraz z ewidencją właściwym urzędom powiatowym. Należałoby zatem kierować zainteresowanych do właściwych miejscowo urzędów gmin (miast).
Inf. 4/2003, str.55.