Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o biopaliwach z dnia 2003-12-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/448325/03/VI/620.8 RZ
Data sprawy:
2003-12-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o biopaliwach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-06-16
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.04.2004 r., sygn. akt K 33/03).