Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichW sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników PGR z dnia 2003-12-12.

Adresat:
RADA MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/410920/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-12-12
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

W sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników PGR.

W projekcie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa proponuje się uchylenie pkt 9 ust. 1 art. 6, co Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa za nieuzasadnione. Stanowisko Ministra popiera Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniejsze wystąpienia Rzecznika w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników PGR (wystąpienie z dnia 5.03.2003 r. do Ministra Skarbu Państwa, Informacja 1-3/2003, str. 39) nie miały na celu zlikwidowania tego przepisu, a jedynie wprowadzenie jasnych, zgodnych z ustawą zasad przyznawania omawianych stypendiów.

Inf. 4/2003, str.80.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: