Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na § 2 uchwały Nr XLV/532/III/2000 Rady Miasta P. z dnia 17.10.2000 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych z dnia 2003-12-23.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/447862/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2003-12-23
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga na § 2 uchwały Nr XLV/532/III/2000 Rady Miasta P. z dnia 17.10.2000 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu § 2 uchwały naruszenie art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP, a także art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami i wnosi o stwierdzenie jego nieważności. Zróżnicowanie sytuacji prawnej najemców lokali komunalnych pod względem możliwości skorzystania z bonifikaty przy zakupie zajmowanego mieszkania na własność, wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a ponadto narusza konstytucyjnie chronioną sferę praw i wolności obywatelskich.

 


Data odpowiedzi:
2004-08-23
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.05.2004 r., sygn. akt II SA/Po 2924/03).