Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie korespondencji skazanych z dnia 2004-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/336897/00/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie korespondencji skazanych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 242 § 6 Kkw, która spowoduje, że w zakładzie karnym typu zamkniętego nadzór nad korespondencją nie podlegającą cenzurze administracji zakładu karnego będzie wykonywany w jednolity sposób, tj. taki, który przyjęto obecnie w art. 8 § 3 Kkw dla nadzoru nad korespondencją skazanego z obrońcą. W skargach, które skazani kierują do Rzecznika, powtarzają się zarzuty, że administracja zakładu karnego może obecnie nie tylko sprawdzać zawartość korespondencji, lecz także zapoznać się z jej treścią. Dotyczy to korespondencji prowadzonej z organami państwowymi i samorządowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a także skarg kierowanych do organów powołanych na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych o ochronie praw człowieka.

Inf. 1-3/2004, str. 29

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-01-22
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (23.03.2004 r.) podziela argumentację Rzecznika. W ramach nowelizacji prawa karnego wykonawczego planowanej w kwietniu br., Ministerstwo podejmie działania zmierzające do zapewnienia spójności przepisów Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie nadzoru korespondencji skazanych.
Inf. 1-3/2004, str. 29