Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie przyspieszenia procedury wydawania dokumentów osobistych dla obywateli, którzy wniosek o wydanie dokumentu tożsamości złożyli przed uzyskaniem pełnoletności z dnia 2004-01-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/395795/01/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2004-01-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie przyspieszenia procedury wydawania dokumentów osobistych dla obywateli, którzy wniosek o wydanie dokumentu tożsamości złożyli przed uzyskaniem pełnoletności.

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia w tej sprawie z dnia 21.01.2003 r. i odpowiedzi z dnia 3.06.2003 r., Rzecznik stwierdza, że zaproponowane rozwiązania powodowałyby wydanie dokumentu tożsamości dopiero po upływie około miesiąca od uzyskania pełnoletności przez wnioskodawcę. Aby umożliwić otrzymanie dowodu osobistego ważnego na okres 10 lat, zaraz po ukończeniu 18 roku życia (np. w kilka dni od daty osiemnastych urodzin) należałoby dokonać zmiany systemu wydawania dowodów osobistych (odpowiedniej modyfikacji programu komputerowego).

Inf. 1-3/2004, str. 31

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-20
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (9.02.2004 r.) poinformował, że z uwagi na brak środków na modernizację systemu wydawania dowodów osobistych, nie ma obecnie możliwości dokonania modyfikacji postulowanych przez Rzecznika. Do czasu, gdy sytuacja finansowa państwa pozwoli na podjęcie prac modernizacyjnych, pozostaje stosowanie dotychczasowych rozwiązań.
Inf. 1-3/2004, str. 31