Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego z powodu wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (sygn. akt SK 68/03) z dnia 2004-02-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/458275/03/VI/620 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego z powodu wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (sygn. akt SK 68/03).

 


Data odpowiedzi:
2005-07-06
Opis odpowiedzi:
Pismem z dnia 06.07.2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał swój udział w postępowaniu sprawie skargi konstytucyjnej.