Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia alpinistów z dnia 2004-02-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/455110/03/VI/609 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia alpinistów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi stwierdzenie, że przepis § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.11.2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu wprowadzający obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób organizujących uprawianie alpinizmu oraz osób uprawiających dyscypliny alpinistyczne, wydany został bez upoważnienia ustawowego w ustawie o kulturze fizycznej oraz narusza ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowiącą, że ubezpieczenia obowiązkowe mogą być wprowadzane ustawą bądź wynikać z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych, a więc również narusza zasady konstytucyjne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-10-28
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 5.10.2004 r., sygn. akt U 2/04).