Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL z dnia 2004-02-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/426891/02/X/1004 RZ
Data sprawy:
2004-02-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.

Rozporządzenie Rady Ministrów regulujące kwestię wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL nie różnicuje wysokości tych opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych, wbrew wytycznym zawartym w upoważnieniu ustawowym. Problem ten Rzecznik sygnalizował już Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak Minister nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzecznika. Z treści udzielonych wyjaśnień wynika jednocześnie, że niezależnie od zakresu danych udostępnianych ze zbiorów meldunkowych czy zbioru PESEL, opłata pobierana za ich udostępnienie jest taka sama, chyba że dane udostępniane są do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, co potwierdzałoby problem zasygnalizowany przez Rzecznika.

Inf. 1-3/2004, str. 44

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-17
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (29.03.2004 r.) przedstawił rzeczywisty koszt uzyskania danych ze zbiorów meldunkowych w przypadku, gdy zachodzi interes faktyczny uzyskania danych. Niższe koszty udostępnienia danych można uzyskać przy wniesieniu wniosku o udostępnienie danych adresowych, gdy istnieje interes prawny. Wprowadzenie systemu rozliczeniowego oznaczałoby konieczność pobierania opłat dopiero po udostępnieniu informacji. Podniosłoby to koszty udostępnienia danych o koszt wysłania rachunku i spowodowałoby konieczność zwiększenia zatrudnienia przy obsłudze systemu udostępniania danych, ze względu na konieczność sprawdzania dokonywania opłat.
Inf. 1-3/2004, str. 45