Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie sposobu przedstawiania w mediach informacji o Romach z dnia 2004-03-02.

Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/458190/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-03-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie sposobu przedstawiania w mediach informacji o Romach.

Do Rzecznika zwrócił się Prezes Związku Romów Polskich skarżąc się na sposób przedstawiania w mediach, zwłaszcza w telewizji, obrazu Romów w sposób wywołujący niechęć, a nawet nietolerancję w stosunku do tej grupy mniejszości narodowej. Jego zdaniem, media kształtują wizerunek Roma jako obywatela gorszej kategorii, nie pokazując przykładów podejmowania przez Romów, często wspólnie z samorządami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi, inicjatyw dotyczących kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy.

Inf. 1-3/2004, str. 46

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-28
Opis odpowiedzi:
1. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (17.03.2004 r.) zwróciła się do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., z wnioskiem o odniesienie się do przedstawionych zarzutów.

2. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (11.05.2004 r.) poinformowała, iż w przekazanych wyjaśnieniach przez członka zarządu ds. programowych TVP S.A. nie zgodzono się ze sformułowanymi zarzutami. Stwierdzono ponadto, iż Telewizja Polska S.A. występuje z szeroką ofertą kierowaną do mniejszości narodowych, w programach ogólnopolskich i regionalnych. Są wśród nich nie tylko audycje prezentujące w atrakcyjnej formie folklor i tradycję, ale też odnoszące się do złożonych problemów środowisk mniejszości narodowych, prezentujące ich życie i dorobek kulturalny, walczące ze stereotypami, propagujące wzorce zgodnego współżycia, tolerancji i szacunku wobec nich.
Inf. 4-6/2004, str. 861. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (17.03.2004 r.) zwróciła się do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., z wnioskiem o odniesienie się do przedstawionych zarzutów.

2. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (11.05.2004 r.) poinformowała, iż w przekazanych wyjaśnieniach przez członka zarządu ds. programowych TVP S.A. nie zgodzono się ze sformułowanymi zarzutami. Stwierdzono ponadto, iż Telewizja Polska S.A. występuje z szeroką ofertą kierowaną do mniejszości narodowych, w programach ogólnopolskich i regionalnych. Są wśród nich nie tylko audycje prezentujące w atrakcyjnej formie folklor i tradycję, ale też odnoszące się do złożonych problemów środowisk mniejszości narodowych, prezentujące ich życie i dorobek kulturalny, walczące ze stereotypami, propagujące wzorce zgodnego współżycia, tolerancji i szacunku wobec nich.
Inf. 4-6/2004, str. 86