Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1-2. W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw z dnia 2004-03-10.

Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/466897/04/VI/614 RZ
Data sprawy:
2004-03-10
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1-2. W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.

Projekt ten, nowelizujący częściowo m.in. treść art. 133 dotyczącą zadań Komisji Nadzoru Bankowego nie spełnia, w ocenie Rzecznika, a także w ocenie stowarzyszeń konsumenckich, konstytucyjnej normy ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym przypadku przed praktykami niektórych banków stosowanych wobec konsumentów usług bankowych. Rzecznik otrzymuje aktualnie kilkanaście skarg dziennie na działalność banków. Nadzór bankowy nie może nie uwzględniać w swoich działaniach analizy stosowania się banków do norm obowiązującego prawa, w szczególności do przepisów Kodeksu cywilnego czy ustawy o kredycie konsumenckim. Cele i zadania nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Bankowego powinny zostać rozszerzone i doprecyzowane, a nie ograniczane, jak to czyni nowelizacja ustawy. Jak dotąd Komisja Nadzoru Bankowego nie uważała za celowe dokonanie analitycznych badań przyczyn powstania tak wielkiej ilości kredytów niespłacalnych, wysokości pobieranych opłat i prowizji bankowych, a także wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, które w określonych przypadkach dochodzą do 100% w skali roku i wyższej. W treści wzorów umów stosowanych przez banki znajdują się klauzule, które należy zaliczyć do niedozwolonych w umowach z konsumentami. Rzecznik wnosi o rozważenie uwagi i zastrzeżeń i przekazanie ich właściwym komisjom Sejmu RP.

Inf. 1-3/2004, str. 68

1-2. W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.

Projekt ten, nowelizujący częściowo m.in. treść art. 133 dotyczącą zadań Komisji Nadzoru Bankowego nie spełnia, w ocenie Rzecznika, a także w ocenie stowarzyszeń konsumenckich, konstytucyjnej normy ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym przypadku przed praktykami niektórych banków stosowanych wobec konsumentów usług bankowych. Rzecznik otrzymuje aktualnie kilkanaście skarg dziennie na działalność banków. Nadzór bankowy nie może nie uwzględniać w swoich działaniach analizy stosowania się banków do norm obowiązującego prawa, w szczególności do przepisów Kodeksu cywilnego czy ustawy o kredycie konsumenckim. Cele i zadania nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Bankowego powinny zostać rozszerzone i doprecyzowane, a nie ograniczane, jak to czyni nowelizacja ustawy. Jak dotąd Komisja Nadzoru Bankowego nie uważała za celowe dokonanie analitycznych badań przyczyn powstania tak wielkiej ilości kredytów niespłacalnych, wysokości pobieranych opłat i prowizji bankowych, a także wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, które w określonych przypadkach dochodzą do 100% w skali roku i wyższej. W treści wzorów umów stosowanych przez banki znajdują się klauzule, które należy zaliczyć do niedozwolonych w umowach z konsumentami. Rzecznik wnosi o rozważenie uwagi i zastrzeżeń i przekazanie ich właściwym komisjom Sejmu RP.

Inf. 1-3/2004, str. 68

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: