Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie uciążliwego sąsiedztwa poligonu wojskowego położonego w pobliżu miejscowości Przewóz z dnia 2004-03-16.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/436549/03/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie uciążliwego sąsiedztwa poligonu wojskowego położonego w pobliżu miejscowości Przewóz.

Problemem mieszkańców przygranicznej gminy Przewóz jest uciążliwe sąsiedztwo poligonu wojskowego położonego po stronie niemieckiej, w odległości około 1 km od miejscowości Przewóz. Ćwiczenia przeprowadzane na poligonie powodują uciążliwy dla ludności hałas, dochodzi do drgań i pękania ścian budynków. W ocenie Rzecznika problem ten może być rozwiązany tylko na płaszczyźnie działań międzynarodowych, dlatego zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania bądź zminimalizowania tego problemu.

Inf. 1-3/2004, str. 58

2. Monit z dnia 16.06.2004 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-06
Opis odpowiedzi:
1. Zastępca Dyrektora Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (5.07.2004 r.) poinformował, że MSZ gotowe jest poruszyć w kontaktach z partnerami niemieckimi kwestię funkcjonowania poligonu w Oberlausitz, o ile MSWiA po zasięgnięciu opinii MON zwróci się z taką prośbą. Z przekazanych przez MSWiA informacji wynika, że w dniu 5.10.2000 r. w Urzędzie Gminy Przewóz, z inicjatywy strony niemieckiej, odbyło się spotkanie Wójta z delegacją niemieckich ekspertów w celu omówienia spraw związanych z żądaniami gminy odnośnie rekompensaty szkód powstałych w wyniku ćwiczeń na poligonie wojskowym w Oberlausitz. W wyniku wizji lokalnej wybranych obiektów niemieccy eksperci wydali orzeczenie, zgodnie z którym uszkodzenia budynków wynikają wyłącznie z ich wieku oraz zaniedbań konserwacyjno-naprawczych. W dniu 29.06.2004 r. przekazano Wojewodzie Lubuskiemu harmonogramy ćwiczeń na poligonie. Dane te są niezbędne w związku z planowanym zleceniem ekspertyzy budowlanej polskim specjalistom, z ewentualnym udziałem ekspertów niemieckich.
Inf. 7-9/2004, str. 70