Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej, daktyloskopowanych i fotografowanych przez Milicję Obywatelską z dnia 2004-03-26.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-03-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej, daktyloskopowanych i fotografowanych przez Milicję Obywatelską.

Nawiązując do wystąpienia z dnia 24.11.2003 r., Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że otrzymał kolejne pismo od Związku Romów Polskich, z którego wynika, że w latach siedemdziesiątych Milicja Obywatelska urządzała naloty na domy romskie. Romów zabierano na komendę MO, fotografowano i daktyloskopowano, zarówno dorosłych jak i dzieci. Milicja dokonywała też bezprawnych rewizji mieszkań. Dokumentacji tych wydarzeń poszukują obecnie Romowie dotknięci tymi działaniami w minionych latach. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie, czy Policja posiada dokumenty potwierdzające opisane zdarzenia.

Inf. 1-3/2004, str. 64

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-25
Opis odpowiedzi:
1. Zastępca Komendanta Głównego Policji (25.05.2004 r.) poinformował, że w wyniku kwerendy w archiwach policyjnych województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego odnaleziono dwie teczki dotyczące ludności romskiej, zawierające dokumenty z lat 1962-1975.
Inf. 4-6/2004, str. 91