Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B. dotyczącej braku przepisów gwarantujących prawo do udziału zatrzymanego w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt SK 29/04) z dnia 2004-06-09.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/473835/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B. dotyczącej braku przepisów gwarantujących prawo do udziału zatrzymanego w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt SK 29/04).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 464 § 2 w związku z art. 246 § 1 i 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie gwarantuje zatrzymanemu prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2005-01-03
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 6.12.2004 r., sygn. akt SK 29/04).