Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie naruszania prawa przez agencje towarzyskie z dnia 2004-06-08.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360481/00/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2004-06-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie naruszania prawa przez agencje towarzyskie.

Rzecznik Praw Obywatelskich kierował wcześniejsze wystąpienia w przedmiotowej sprawie do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak nie zostały wówczas podjęte konkretne działania. Agencje towarzyskie działają na podstawie ustawy - Prawo działalności gospodarczej. W rzeczywistości mamy do czynienia z sytuacją, w której legalnie działające firmy stanowią kamuflaż dla działalności przestępczej, tj. czerpania korzyści z cudzego nierządu. Funkcjonowanie agencji towarzyskich wiąże się niejednokrotnie z popełnianiem rozbojów, wymuszeń czy nielegalnym wprowadzaniem do obrotu alkoholu i papierosów, co w konsekwencji prowadzi do uszczuplenia dochodów budżetu państwa. Rzecznik zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat działań, jakie zostały przeprowadzone w celu wyegzekwowania obowiązującego prawa i podjętych przez Ministerstwo krokach legislacyjnych w zasygnalizowanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-07-06
Opis odpowiedzi:

Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy (06.07.2004 r.) poinformował, że oprócz zadań polegających na ściganiu sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa, Prokuratura Krajowa brała udział w pracach nad Krajowym Programem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16.09.2003 r. W ramach realizacji zadań przewidzianych we wspomnianym Programie, Prokuratura Krajowa prowadzi na bieżąco badania i monitoring spraw karnych dotyczących przestępstw przewidzianych w art. 203, 204 § 4 i 253 Kodeksu karnego. Prokurator Krajowy podziela pogląd o konieczności systemowego i legislacyjnego rozwiązania problemu funkcjonowania agencji towarzyskich. Ewentualne działania w tym kierunku powinny być jednak poprzedzone szeroką dyskusją społeczną na temat rozwiązania problemu prostytucji. Dopiero rezultaty tej dyskusji mogą dać sygnał do podjęcia działań legislacyjnych przez określone resorty, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości.