Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych z dnia 2004-06-16.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/440538/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-06-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.

Organ pełniący funkcję zarządcy drogi przedstawił stanowisko, że do opłat podwyższonych (obecnie: opłat dodatkowych) stanowiących sankcję z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i termin przedawnienia roszczeń o ich zapłatę wynosi 10 lat. Zdaniem Rzecznika natomiast do roszczeń o zapłatę opłat podwyższonych powinien mieć zastosowanie przepis art. 70 Ordynacji podatkowej przewidujący 5-letni termin przedawnienia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o wyjaśnienie, jakie przepisy powinny mieć zastosowanie do ustalenia terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę opłat podwyższonych.

Inf. 4-6/2004, str. 52

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-04-12
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (8.07.2004 r.) stwierdziła, iż w analizowanej sprawie istnieje luka prawna. Rozwiązaniem tego problemu byłoby podjęcie inicjatywy ustawodawczej i dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawie o drogach publicznych.
nf. 7-9/2004, str. 79