Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Macieja B. i Tomasza W. dotyczących przedłużania tymczasowego aresztowania (sygn. akt SK 58/03) z dnia 2004-06-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/473836/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-06-29
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Macieja B. i Tomasza W. dotyczących przedłużania tymczasowego aresztowania (sygn. akt SK 58/03).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 263 § 4 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, iż zaskarżony przepis dopuszcza możliwość przedłużania czasu stosowania tymczasowego aresztowania ponad okresy 12 miesięcy w postępowaniu przygotowawczym i 24 miesięcy do wydania pierwszego wyroku przez sąd I instancji. Przepis ten nie wskazuje jednak limitu czasowego przedłużonego środka zapobiegawczego i z tego względu stanowi ingerencję naruszającą istotę prawa do wolności osobistej.

 


Data odpowiedzi:
2008-01-14
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 24.07.2006 r., sygn. akt SK 58/03).