Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki, dotyczącej przepadku przedmiotów należących do pracodawcy skazanego (sygn. akt SK 34/04) z dnia 2004-07-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/476050/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-07-14
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki, dotyczącej przepadku przedmiotów należących do pracodawcy skazanego (sygn. akt SK 34/04).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 30 § 3 w związku z art. 31 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy rozumiany jako podstawa do orzeczenia przepadku narzędzia lub innego przedmiotu stanowiącego mienie ruchome służącego do popełnienia przestępstwa skarbowego w sytuacji, gdy przedmioty te nie były własnością sprawcy, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2005-06-29
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 29.06.2005 r., sygn. akt SK 34/04).