Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasady natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji podatkowych z dnia 2004-07-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453556/03/VI/611.2.1 RZ
Data sprawy:
2004-07-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasady natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji podatkowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził w uzasadnieniu wniosku, iż zasada natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji podatkowych w obecnym kształcie, określonym w art. 224 Ordynacji podatkowej, jest niezgodna z Konstytucją. Natychmiastowa wykonalność decyzji nie została w żaden sposób powiązana z koniecznością uprawdopodobnienia okoliczności, że zagrożone jest wykonanie zobowiązania podatkowego. Ponadto, nawet w przypadku, gdy ważny interes podatnika wymaga wstrzymania wykonania decyzji, nie rodzi to po stronie organu podatkowego obowiązku wstrzymania wykonania decyzji. Co więcej, korzystanie przez organ podatkowy z możliwości wstrzymania wykonania decyzji w drodze postanowienia, nie podlega żadnej kontroli instancyjnej (brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie), ani tym bardziej kontroli sądownictwa administracyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-10-26
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 18.10.2005 r., sygn. akt K 33/04).