Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zadośćuczynienia dla osób narodowości ukraińskiej, które bez wyroków sadów pozbawione były wolności i osadzone w latach 1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.Wątpliwości Rzecznika w tej sprawie budzi stanowisko Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który uznał, że rozwiązanie sprawy zadośćuczynienia dla osób narodowości ukraińskiej jest niemożliwe gdyż jak twierdzi Urząd, ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego obejmuje osoby uwięzione za działalność polityczną bądź religijną, natomiast do obozu w Jaworznie trafiały osoby z przyczyn narodowościowych. Rzecznik zwrócił się do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych kwestii, bowiem takie stanowisko pozostaje w sprzeczności z preambułą powołanej ustawy o kombatantach jak i art.4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy obejmującej swoim działaniem także osoby represjonowane z przyczyn narodowościowych z dnia 2004-08-12.

Adresat:
URZĄD D/S KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Sygnatura:
RPO/422775/02/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-08-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zadośćuczynienia dla osób narodowości ukraińskiej, które bez wyroków sadów pozbawione były wolności i osadzone w latach 1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.Wątpliwości Rzecznika w tej sprawie budzi stanowisko Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który uznał, że rozwiązanie sprawy zadośćuczynienia dla osób narodowości ukraińskiej jest niemożliwe gdyż jak twierdzi Urząd, ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego obejmuje osoby uwięzione za działalność polityczną bądź religijną, natomiast do obozu w Jaworznie trafiały osoby z przyczyn narodowościowych. Rzecznik zwrócił się do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych kwestii, bowiem takie stanowisko pozostaje w sprzeczności z preambułą powołanej ustawy o kombatantach jak i art.4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy obejmującej swoim działaniem także osoby represjonowane z przyczyn narodowościowych.

Inf. 7-9/2004, str. 31

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-28
Opis odpowiedzi:
1. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (10.09.2004 r.) nie zgadzając się z interpretacją ustawy kombatanckiej przedstawioną w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował, iż przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. a) odnosi się do tych represjonowanych, którzy przebywali z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych w więzieniach, które podlegały Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD lub MWD ZSRR. Wobec powyższego przepis ten nie odnosi się do ukraińskich więźniów Jaworzna. Również sformułowania zawarte w preambule ustawy kombatanckiej nie mogą być samoistną podstawą na mocy której Kierownik Urzędu przyznawałby uprawnienia kombatanckie.
Inf. 7-9/2004, str. 31