Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli graficznych audycji lub innych przekazów dla małoletnich z dnia 2004-09-16.

Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/478288/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-09-16
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli graficznych audycji lub innych przekazów dla małoletnich.

W wystąpieniu Rzecznik zawarł szczegółowe uwagi do przekazanego przez Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji projektu rozporządzenia w sprawie rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli graficznych audycji lub innych przekazów dla małoletnich. Zdaniem Rzecznika niespójność pomiędzy przepisami znowelizowanej w dniu 2.04.2004 r. ustawy o radiofonii i telewizji może zostać usunięta poprzez skonkretyzowanie w rozporządzeniu użytych w art. 18 ustawy określeń audycji lub innych przekazów "zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi" małoletnich oraz zawierających sceny lub treści "mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój" małoletnich.

Inf. 7-9/2004, str. 51

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: