Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie uczestniczenia osób pozbawionych wolności w pogrzebie osoby najbliższej z dnia 2004-10-13.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/468621/04/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie uczestniczenia osób pozbawionych wolności w pogrzebie osoby najbliższej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o spowodowanie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, jakie występują w praktyce związanej z umożliwianiem przez administracje zakładów karnych i aresztów śledczych uczestniczenia osób pozbawionych wolności w pogrzebach ich bliskich. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na długotrwałym rozpatrywaniu wniosku, braku przekonywującego uzasadnienia odmowy udzielenia zezwolenia, odrzuceniu wniosku bez rozpatrzenia możliwości opuszczenia jednostki penitencjarnej pod konwojem funkcjonariusza SW lub w asyście innej osoby godnej zaufania.

Inf. 10-12/2004, str. 21

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-12-06
Opis odpowiedzi:
1. Dyrektor Generalny Służby Więziennej (5.11.2004 r.) poinformował, że w 2004 r. osadzeni złożyli 1546 wniosków o udzielenie im zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w celu wzięcia udziału w pogrzebie członków rodziny. Wnioski osób tymczasowo aresztowanych rozpatrzono w 93% pozytywnie, wnioski skazanych w ponad 86% zostały rozpatrzone pozytywnie. Problematyka ta będzie przedmiotem monitoringu Biura Penitencjarnego CZSW. Przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich kwestie zostaną omówione na odprawie rocznej z kierownikami działów penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ze specjalistami z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej w celu zapobiegania powstawaniu ewentualnych nieprawidłowości.
Inf. 10-12/2004, str. 22