Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego K., dotyczącej braku uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie oddalonej kasacji (sygn. akt SK 48/04) z dnia 2004-11-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485748/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-11-03
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego K., dotyczącej braku uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie oddalonej kasacji (sygn. akt SK 48/04).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 535 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2006-12-05
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 11.04.2005 r., sygn. akt SK 48/04).