Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1-2. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania nadpłat w podatku dochodowym przez polskich marynarzy pracujących na rzecz duńskiego armatora z dnia 2004-12-20.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-12-20
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1-2. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania nadpłat w podatku dochodowym przez polskich marynarzy pracujących na rzecz duńskiego armatora.

W związku z prowadzonymi przez Komisję pracami nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3417), Rzecznik zwraca się o dodanie przepisu umożliwiającego wznowienie postępowania podatkowego, jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji. Przyjęcie proponowanej zmiany ma istotne znaczenie dla sytuacji polskich marynarzy, którzy osiągali wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej na rzecz duńskiego armatora i którzy mimo wejścia w życie polsko-duńskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie odzyskali nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych, które powstały z dniem 31.12.2002 r. w związku z retroaktywnym działaniem art. 14 ust. 3 Konwencji. Jednocześnie konieczne byłoby jednoznaczne uregulowanie zasad oprocentowania nadpłat, które otrzymają marynarze zatrudnieni przez duńskiego armatora.

Inf. 10-12/2004, str. 68

1-2. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania nadpłat w podatku dochodowym przez polskich marynarzy pracujących na rzecz duńskiego armatora.

W związku z prowadzonymi przez Komisję pracami nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3417), Rzecznik zwraca się o dodanie przepisu umożliwiającego wznowienie postępowania podatkowego, jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji. Przyjęcie proponowanej zmiany ma istotne znaczenie dla sytuacji polskich marynarzy, którzy osiągali wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej na rzecz duńskiego armatora i którzy mimo wejścia w życie polsko-duńskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie odzyskali nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych, które powstały z dniem 31.12.2002 r. w związku z retroaktywnym działaniem art. 14 ust. 3 Konwencji. Jednocześnie konieczne byłoby jednoznaczne uregulowanie zasad oprocentowania nadpłat, które otrzymają marynarze zatrudnieni przez duńskiego armatora.

Inf. 10-12/2004, str. 68

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: