Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P., Marii U. i Cecylii G., dotyczącej podstawy dopuszczalności sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego (sygn. akt SK 51/04) z dnia 2005-01-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/490604/04/V/500 RZ
Data sprawy:
2005-01-21
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P., Marii U. i Cecylii G., dotyczącej podstawy dopuszczalności sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego (sygn. akt SK 51/04).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 160 § 5 w związku z art. 160 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim wyklucza jako przesłankę dopuszczalności sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, bezczynność organu administracji publicznej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2008-11-28
Opis odpowiedzi:

Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 21.10.2008 r., sygn. akt SK 51/04).