Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie skutków zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 z dnia 2005-03-15.

Adresat:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Sygnatura:
RPO/470470/04/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2005-03-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie skutków zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7.

Do Rzecznika wpłynęła skarga Komitetu Społecznego wsi Głogoczów dotycząca wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 i negatywnych skutków tej zmiany dla mieszkańców Głogoczowa. W skardze podniesiono zarzuty dotyczące m.in. wprowadzenia nowej organizacji ruchu na "Zakopiance" bez uprzedniego zbudowania odpowiedniej infrastruktury zapewniającej alternatywne dojazdy do punktów handlowych i usługowych, obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw rolnych. Podjęto także problem fragmentarycznego wykonania prac mających poprawić funkcjonowanie układu lokalnych połączeń i ciągów pieszych. Kwestionowano też likwidację w Głogoczowie tzw. lewoskrętów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w sytuacji jednoczesnej budowy pasów do skrętu w lewo na innych podobnie położonych odcinkach drogi. Powstaje wątpliwość, czy przed podjęciem decyzji w przedmiotowej sprawie wyważono należycie interes ogólnospołeczny i interes społeczności lokalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie możliwości spełnienia postulatów społeczności lokalnej.

Inf. 1-3/2005, str.57

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-07-27
Opis odpowiedzi:
1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (10.05.2005 r.) poinformował, że w związku z ciągłym wzrostem natężenia ruchu i zwiększającym się zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W podjętych działaniach analizowano potrzeby społeczności lokalnej, jednak interes ogólnospołeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drodze, okazał się ważniejszy i miał decydujący wpływ na charakter wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Zmiany te były omawiane na licznych spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańców oraz Policji. Oddział GDDKiA w Krakowie nie przewiduje zmian w stosunku do zatwierdzonej organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 7 w rejonie Głogoczowa, gdyż jest to konieczne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla korzystających z tej drogi wszystkich uczestników ruchu drogowego, jak również mieszkańców tego rejonu.
Inf. 4-6/2005, str.