Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich- w sprawie ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych pacjentów z chorobą nowotworową z dnia 2005-06-27.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/508444/05/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

- w sprawie ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych pacjentów z chorobą nowotworową.

W dniu 24.06.2005 r. gazeta "Fakt" opublikowała artykuł dotyczący odmowy sfinansowania terapii osoby chorej na raka jelita grubego, ze względu na przekroczenie przez tą osobę 65 roku życia. Odnoszące się do tego tekstu sprostowanie Rzecznika NFZ zamieszczone na stronie internetowej NFZ potwierdza stosowanie kryterium wiekowego w wypadku użycia preparatu "Irinoteksan". Przyjęcie granicy wieku jako kryterium finansowania określonych procedur medycznych musi budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, określonej w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o wyjaśnienie przyczyn z jakich, przy decyzjach o finansowaniu terapii z użyciem wymienionego powyżej preparatu, stosowane jest kryterium wiekowe oraz, czy kryterium takie przesądza także o odmowie finansowania leczenia z użyciem innych drogich preparatów onkologicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o potraktowanie tej sprawy jako bardzo pilnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-01-03
Opis odpowiedzi:
1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (12.07.2005 r.) poinformował, że treść programów onkologicznych finansowanych przez NFZ jest każdorazowo uzgadniana z Konsultantem Krajowym w dziedzinie onkologii klinicznej. Zniesienie barier wiekowych nie było podnoszone przez Konsultanta Krajowego w okresie przygotowywania materiałów konkursowych na rok 2005. W finansowanych przez NFZ programach terapeutycznych onkologicznych, "górne" ograniczenie wiekowe występuje w programie leczenia raka jelita grubego (65 rok życia) oraz glejaków wielopostaciowych mózgu temozolamidem (70 rok życia), a w programach nieonkologicznych kryterium wieku (65 rok życia) zostało określone dla programów leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Przyczyną stosowania kryterium wieku było takie opisanie programów terapeutycznych, w którym uwzględniono wpływ silnie działających substancji na organizm w wieku podeszłym. Terapie te nie są obojętne dla organizmu. U osób w podeszłym wieku należy je stosować z dużą ostrożnością. Ponadto przestrzeganie kryteriów włączenia i wykluczenia z programu daje możliwość utrzymania realizacji umów w ramach planu finansowego. Obecnie NFZ prowadzi działania zmierzające do oszacowania skutków finansowych ewentualnego zniesienia kryterium wiekowego w programie leczenia raka jelita grubego. Wstępne wyliczenia wskazują na konieczność zwiększenia nakładów o ok. 150% w stosunku do obecnie łożonych, tj. o ok. 30 mln zł. NFZ będzie dążył do usunięcia kryterium wiekowego z opisów programów terapeutycznych, o ile nie wynika to z bezpieczeństwa terapii określonego w charakterystykach produktów leczniczych.