Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wolności zgromadzeń z dnia 2005-06-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/505746/05/I/105.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wolności zgromadzeń.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności: art. 65 w związku z art. 65a ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim uzależnia zorganizowanie zgromadzenia od uzyskania zezwolenia na jego przeprowadzenie z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 65a ust. 3 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z art. 2 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym w istotny sposób ograniczają konstytucyjną wolność organizowania pokojowych zgromadzeń. Każda impreza, w tym zgromadzenie, powodująca utrudnienia w ruchu lub wymagająca korzystania z drogi w sposób szczególny, wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie art. 65a ust. 3 pkt 9 Prawa o ruchu drogowym. Zezwolenie wydawane jest jedynie po spełnieniu przez organizatora szeregu obowiązków określonych w art. 65a ust. 2 i 3. Ponadto, na polecenie organu zarządzającego ruchem, organizator imprezy obowiązany jest opracować w uzgodnieniu z Policją projekt organizacji ruchu. Ustawa nie określa przesłanek, którymi powinien kierować się organ zarządzający ruchem decydując się na skierowanie polecenia do organizatora imprezy. Jeśli zatem planowane zgromadzenie ma służyć wyrażeniu w ramach debaty publicznej poglądów, które nie są aprobowane przez osoby sprawujące funkcje publiczne na danym terenie, to istnieje realne niebezpieczeństwo, że organizatorów tego zgromadzenia na podstawie tego przepisu można obciążyć dodatkowymi obowiązkami, którym być może nie podołają.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-05-16
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18.01.2006 r., sygn. akt K 21/05).