Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie uchwały Zarządu NFZ dotyczącej leczenia uzdrowiskowego z dnia 2005-07-15.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/508674/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2005-07-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie uchwały Zarządu NFZ dotyczącej leczenia uzdrowiskowego.

Do Rzecznika zwróciły się osoby, których prawo do leczenia uzdrowiskowego zostało ograniczone uchwałą z dnia 2.09.2004 r. Nr 197/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu i trybu skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich NFZ". Uchwała ta została wydana pod rządami przepisów ustawy z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, która utraciła moc z dniem 31.12.2004 r. Prawa do leczenia uzdrowiskowego są obecnie regulowane w szczególności przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o spowodowanie zaprzestania stosowania uchwały Nr 197/2004. Jednocześnie Rzecznik zaznaczył, że akty prawa wewnętrznego NFZ nie mogą być adresowane do obywateli i stanowić podstawy rozstrzygnięć o indywidualnych prawach i obowiązkach świadczeniobiorców powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kwestie te powinny być uregulowane wyłącznie w aktach powszechnie obowiązujących.

Inf. 7-9/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-09-26
Opis odpowiedzi:
1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (22.08.2005 r.) poinformował, że obecnie trwają prace nad nowymi zasadami potwierdzania skierowań. Przepisy te będą zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi.
Inf. 7-9/2005r., str.