Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie stosowania kryterium wiekowego przy finansowaniu leczenia z użyciem drogich preparatów onkologicznych z dnia 2005-10-11.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/508444/05/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2005-10-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie stosowania kryterium wiekowego przy finansowaniu leczenia z użyciem drogich preparatów onkologicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązując do wcześniejszej korespondencji w tej sprawie (wystąpienie z dnia 27.06.2005 r., odpowiedź z dnia 12.07.2005 r.) stwierdził, że zapowiadane przez Prezesa NFZ dążenie do rezygnacji z kryterium wiekowego odebrał jako wyraz zrozumienia potrzeby zaprzestania praktyki ograniczania prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń medycznych. Jednakże w ostatnich dniach prasa podała, że organ NFZ żąda od wielkopolskich placówek ochrony zdrowia zwrotu środków finansowych wydanych na leczenie onkologiczne pacjentów po 65 roku życia, niezależnie od medycznych wskazań dotyczących potrzeby i skuteczności określonej terapii w konkretnych przypadkach. Zdaje się to dowodzić, że w dalszym ciągu dyskryminacyjna i niekonstytucyjna praktyka jest stosowana. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o pilne podjęcie działań, które skutecznie wyeliminują praktykę organów NFZ pozostającą w kolizji z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem obywateli do równego dostępu do świadczeń medycznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-01-03
Opis odpowiedzi:
1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (20.10.2005 r.) poinformował, że we wcześniejszej korespondencji zwrócił uwagę na fakt, iż w opisach programów, w których dotychczas jednym z kryteriów kwalifikacji pacjentów było kryterium wieku, z dniem 1.08.2005 r. zostały dokonane stosowne zmiany. Prezes NFZ podjął decyzję umożliwiającą rozliczenie terapii w sytuacjach, gdy za włączeniem pacjentów w wieku podeszłym do leczenia w ramach programów terapeutycznych (lekowych) przemawiały opinie konsultantów wojewódzkich. Jeżeli jedynym kryterium włączenia pacjenta do programu, które nie zostało spełnione, było kryterium wieku, a w dokumentacji medycznej znajdują się opinie merytoryczne poświadczające konieczność zastosowania takiego leczenia oraz skuteczność zastosowanej terapii, to pomimo złamania warunków umowy, należy umożliwić sprawozdanie i rozliczenie terapii tych pacjentów. W takich przypadkach niezbędna jest opinia konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny poświadczająca spełnienie pozostałych kryteriów włączenia pacjenta do programu oraz skuteczność wdrożonego leczenia. Każdy przypadek będzie weryfikowany przez oddział wojewódzki NFZ na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta. Zwrot środków finansowych nastąpi w sytuacji, gdy opisane warunki nie zostaną spełnione.
Inf. 10-12/2005, str.