Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych z dnia 2005-10-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513948/05/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 2 i z art. 119 ust. 2 Konstytucji RP.Obecny art. 27a ust. 1 stanowi: "Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych nie może być wykonywana w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych". W tej sytuacji zakłady opieki zdrowotnej, nie tylko publiczne, ale i niepubliczne mogą zatrudniać pielęgniarki i położne wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Dotychczas zakaz obejmował wyłącznie wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek i położnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej nastąpiło w sposób naruszający postanowienia Konstytucji. Istotne wątpliwości konstytucyjne budzi także tryb wprowadzenia do rządowego projektu nowelizacji ustawy przepisu art. 27a ust. 1. Wejście w życie art. 27a ust. 1 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej będzie skutkowało nie tylko dezorganizacją pracy wielu zakładów opieki zdrowotnej, ale spowoduje konieczność wypowiedzenia zawartych wcześniej umów cywilnoprawnych i nawiązania umów o pracę z personelem pielęgniarskim. W wielu wypadkach wpłynie to znacząco na sytuację finansową zakładów opieki zdrowotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-02-02
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.12.2005 r., sygn. akt K 45/05).