Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej z dnia 2005-10-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/511174/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepis art. 136a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, stanowiący, iż obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być wyłącznie wskazany przez obwinionego funkcjonariusz Straży Granicznej. Wprowadzona zmiana uniemożliwiła realizowanie prawa do obrony w sensie formalnym, określonego w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP odbierając funkcjonariuszom uprawnienie do ustanowienia obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym adwokata czy radcy prawnego. Podobne zarzuty odnoszą się do rozwiązań przyjętych w art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji, oraz art. 70 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej. Ponadto prawodawca nie wprowadził do ustawy o Straży Granicznej przepisów przejściowych dla postępowań dyscyplinarnych będących w toku, przez co naruszył zasady techniki normotwórczej, jak również zasadę bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa oraz zasadę niedziałania prawa wstecz (art. 2 Konstytucji RP).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-06-13
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 19.03.2007 r., sygn. akt K 47/05).