Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zasad wydawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych z dnia 2005-12-02.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/517392/05/X/111 RZ
Data sprawy:
2005-12-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zasad wydawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Obecne regulacje prawne wyłączają możliwość otrzymania karty parkingowej przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej, która legitymuje się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu innego niż "R" lub "N". Taka sytuacja może prowadzić do nierównego traktowania osób niepełnosprawnych, które jest sprzeczne z art. 32 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów regulujących kwestie zasad wydawania karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ustawy - Prawo o ruchu drogowym tak, aby mogła ją otrzymać każda osoba niepełnosprawna, u której stwierdzono obniżoną sprawność ruchową.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-01-25
Opis odpowiedzi:
1. Minister Transportu i Budownictwa (14.01.2006 r.) poinformował, że w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym zaproponuje, aby przy wydawaniu kart parkingowych uwzględniać wszystkie przypadki stwierdzonej obniżonej sprawności ruchowej osoby niepełnosprawnej, a nie tylko wynikające z kodu "R" lub "N", jak to jest obecnie.
Inf. 1-3/2006, str.