Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie informacji o wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych z dnia 2005-12-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517731/05/VII/712 RZ
Data sprawy:
2005-12-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie informacji o wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podjęto czynności zmierzające do oceny poszanowania prawa w wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych. Istotnym elementem takich działań będą badania sondażowe przeprowadzone na obszarze całego kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się w związku z powyższym z prośbą o udostępnienie danych statystycznych oraz ocen i analiz, jakie w zakresie interesującej Rzecznika problematyki zostały sporządzone w ostatnich latach w resorcie sprawiedliwości.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: