Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie akcji oddziału antyterrorystycznego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy z dnia 2006-01-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/521999/06/X/1503 RZ
Data sprawy:
2006-01-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie akcji oddziału antyterrorystycznego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.

W połowie grudnia 2005 r. środki masowego przekazu doniosły o akcji oddziału antyterrorystycznego w dniu 10.12.2005 r. w ośrodku w Lublinie, w którym przebywają cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy. Sprawa ta budzi zainteresowanie z punktu widzenia ochrony praw osób poszukujących w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony przed prześladowaniami w swych krajach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spowodowanie zbadania tej sprawy z punktu widzenia zasadności oraz formy podjętych działań.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-08-10
Opis odpowiedzi:
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (3.03.2006 r.) poinformował, że działania policyjne w ośrodku dla uchodźców w Lublinie przeprowadzone zostały w związku z posiadanymi informacjami o prawdopodobieństwie zaistnienia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. Forma podjętych działań była adekwatna do istniejącego zagrożenia, a żadna z zastosowanych metod nie naruszała przepisów ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terenie RP. Stosowne wyjaśnienia zostały również udzielone Przedstawicielowi Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w piśmie Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 6.01.2006 r.
Inf. 1-3/2006, str.