Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie stanowiska RPO w kwestii zgodności art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ze standardami ochrony praw dziecka z dnia 2006-01-19.

Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/522319/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie stanowiska RPO w kwestii zgodności art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ze standardami ochrony praw dziecka.

Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się do Rzecznika w dniu 5.01.2006 r. z prośbą o opinię do art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznającego specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Rzecznik stwierdził, że w polskim prawie nie ma przepisów, które obligowałyby matkę dziecka pozamałżeńskiego do ustalenia ojcostwa dziecka. Ustawodawca poprzez takie a nie inne sformułowanie wymogów uzyskania dodatku, tworzy nową ofertę uzyskania wsparcia socjalnego dla dzieci pozamałżeńskich. Nie tylko zakłada, że ojciec dziecka może być nieznany, ale i pozostawia matce wybór, czy ma takim pozostać. Oferta, o której mowa związana jest z uzyskaniem stałego i względnie wysokiego świadczenia socjalnego, zatem w części przypadków skorzystanie z niej może być wynikiem wspólnego wyboru obojga rodziców. Racjonalny ustawodawca powinien przewidzieć skutki takiego zapisu zwłaszcza, że podobny błąd został niedawno popełniony w tej samej ustawie i wywołał nieodwracalne skutki społeczne. Sytuacje takie nie powinny być sztucznie kreowane przez ustawodawcę deklarującego finansowe wsparcie państwa, gdyż w każdym przypadku prowadzą do naruszenia standardów chroniących podstawowe prawa dziecka, zagwarantowanych w Konwencji o prawa dziecka (prawo do wychowania dziecka wspólnie przez oboje rodziców, obowiązek państwa poszanowania tożsamości dziecka i poznania rodziców, obowiązek państwa zapewnienia łożenia na dziecko przez rodziców), a także w Konstytucji RP (gwarancja ochrony praw dziecka - art. 72, ochrona i opieka państwa nad małżeństwem, rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem - art. 18).

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: