Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie instytucji mediacji w sprawach o rozwód i separację z dnia 2006-01-24.

Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/522320/06/XI/1102 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie instytucji mediacji w sprawach o rozwód i separację.

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, z dniem 10.12.2005 r. nadała nowe brzmienie art. 436 K.p.c. i uchyliła art. 437 i 438 K.p.c. Nowelizacją tą usunięto z postępowania w sprawach o rozwód i separację przepisy regulujące postępowanie pojednawcze, a wprowadzono nieobligatoryjną instytucję mediacji. Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się w dniu 5.01.2006 r. o ocenę Rzecznika zmiany tych przepisów z punktu widzenia ochrony małżeństwa i rodziny, a szczególnie dobra małoletnich dzieci. Rzecznik zauważył, że przed wprowadzeniem zmian w prawie polskim prowadzono program badawczy dotyczący mediacji w sprawach rozwodowych, a w połowie 2002 r. powołano Zespół Pilotażowy ds. Mediacji Rodzinnych. Należy mieć nadzieję, że wprowadzone zmiany uwzględniają wyniki tych prac. Rzecznik stwierdził, że skuteczność mediacji rozwodowej w olbrzymiej mierze zależy od fachowości i przygotowania mediatorów. Kierunek w tym względzie wyznacza, jak się wydaje, Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.08.2005 r. Ma ona pracować m.in. nad standardami postępowania mediatorów, prowadzenia mediacji, kodeksem etycznym mediatora, standardami szkolenia i certyfikacji.

1. W sprawie instytucji mediacji w sprawach o rozwód i separację.

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, z dniem 10.12.2005 r. nadała nowe brzmienie art. 436 K.p.c. i uchyliła art. 437 i 438 K.p.c. Nowelizacją tą usunięto z postępowania w sprawach o rozwód i separację przepisy regulujące postępowanie pojednawcze, a wprowadzono nieobligatoryjną instytucję mediacji. Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się w dniu 5.01.2006 r. o ocenę Rzecznika zmiany tych przepisów z punktu widzenia ochrony małżeństwa i rodziny, a szczególnie dobra małoletnich dzieci. Rzecznik zauważył, że przed wprowadzeniem zmian w prawie polskim prowadzono program badawczy dotyczący mediacji w sprawach rozwodowych, a w połowie 2002 r. powołano Zespół Pilotażowy ds. Mediacji Rodzinnych. Należy mieć nadzieję, że wprowadzone zmiany uwzględniają wyniki tych prac. Rzecznik stwierdził, że skuteczność mediacji rozwodowej w olbrzymiej mierze zależy od fachowości i przygotowania mediatorów. Kierunek w tym względzie wyznacza, jak się wydaje, Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.08.2005 r. Ma ona pracować m.in. nad standardami postępowania mediatorów, prowadzenia mediacji, kodeksem etycznym mediatora, standardami szkolenia i certyfikacji.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: