Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie systemu ratownictwa medycznego z dnia 2006-02-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/524207/06/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2006-02-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie systemu ratownictwa medycznego.

Pozytywnie oceniana przez Ministra Zdrowia akcja ratownicza podczas katastrofy budowlanej w dniu 28 stycznia 2006 r. w Katowicach pokazała, jak istotne znaczenie ma możliwość wezwania właściwej pomocy, szybkie dotarcie ratowników na miejsce zdarzenia, udzielenie fachowej pomocy, koordynacja działań i współdziałanie służb ratowniczych oraz właściwy przepływ informacji. Przyjęta przed pięcioma laty ustawa z dnia 25.07.2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie funkcjonuje zgodnie z zamierzeniami jej autorów, ponieważ kolejne rządy odkładały jej wejście w życie, uzasadniając to brakiem środków finansowych w budżecie państwa na pełne wdrożenie przepisów ustawy. Uruchomienie nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego należy obecnie do priorytetów działań Ministra Zdrowia. Trwają intensywne prace nad projektem nowej ustawy o systemie ratownictwa medycznego w związku ze zdezaktualizowaniem się obowiązujących przepisów. Rzecznik zwraca się o udzielenie informacji na temat stanu zaawansowania prac nad projektem ustawy oraz przewidywanego zakresu regulacji i terminu wdrożenia tych przepisów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi również o poinformowanie o działaniach resortu w kierunku usprawnienia dotychczas działającego systemu ratownictwa medycznego oraz możliwości wdrożenia przepisów nie wymagających wysokich nakładów finansowych z budżetu państwa.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-02-20
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (15.02.2005 r.) poinformował, że większości przepisów ustawy z dnia 25.07.2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie stosuje się do końca 2006 r. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest brak środków finansowych w budżecie państwa na finansowanie ratownictwa przedszpitalnego, tj. zespołów ratownictwa medycznego. Ministerstwo Zdrowia przygotowało wstępny projekt nowej ustawy o ratownictwie medycznym. Projekt ten będzie poddany dalszym uzgodnieniom międzyresortowym. Do czasu przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy o ratownictwie medycznym, co jest przewidywane na dzień 1.01.2007 r., obowiązują przepisy ustawy z dnia 6.12.2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ministerstwo Zdrowia nie planuje obecnie nowelizacji żadnej z w/w ustaw. System ratownictwa medycznego w 2006 r. funkcjonować będzie na dotychczasowych zasadach, tj. ratownictwo medyczne przedszpitalne, jak również szpitalne oddziały ratunkowe, finansowane będą ze środków NFZ.
Inf. 1-3/2006, str.