Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ograniczonego ze względu na wiek pacjentów dostępu do leczenia ortodontycznego, będącego świadczeniem gwarantowanym z dnia 2006-03-07.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/523424/06/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2006-03-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ograniczonego ze względu na wiek pacjentów dostępu do leczenia ortodontycznego, będącego świadczeniem gwarantowanym.

W listach do Rzecznika obywatele kwestionują przepis wynikający z załącznika Nr 3 lp. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.11.2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, przewidujący finansowanie ze środków publicznych leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno i dwuszczękowego, jedynie do ukończenia 12 roku życia. Zdaniem zainteresowanych, dostęp do świadczenia zdrowotnego znajdującego się w wykazie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie może być ograniczany przez jakiekolwiek kryterium pozamedyczne, takie jak wiek pacjenta. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz poinformowanie o ewentualnych zamierzeniach legislacyjnych i przewidywanych rozwiązaniach "Programu poprawy opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży" w omawianej materii.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-04-18
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (29.03.2006 r.) poinformował, że kwestionowany przepis dotyczący leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12 roku życia, powstał w oparciu o opinie konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach stomatologicznych. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym, jednak nie zgłoszono uwag dotyczących leczenia ortodontycznego. Wśród priorytetów działań Ministra Zdrowia jest opracowanie i wdrożenie "Programu poprawy opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży." Od stycznia 2006 r. prowadzone są w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Na obecnym etapie brak ostatecznych ustaleń dotyczących przewidywanych rozwiązań w tej kwestii.
Inf. 1-3/2006, str.