Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie zasad finansowania pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z dnia 2006-04-05.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/505104/05/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie zasad finansowania pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W związku z indywidualną skargą dotyczącą zasad finansowania pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wchodzącym w skład Samodzielnego Publicznego ZOZ w Siedlcach, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął postępowanie wyjaśniające. Ustalono, że niezależnie od opłat przewidzianych w przepisach prawa, SP ZOZ pobiera dodatkową opłatę od pacjentów i ich rodzin za pobyt w zakładzie. Sankcją za niewpłacenie "z góry" ustalonej opłaty jest natychmiastowe wypisanie pacjenta z zakładu i obowiązek zabrania pacjenta przez opiekuna. Praktyka ta budzi zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Interwencja Rzecznika podjęta w SP ZOZ w Siedlcach oraz u Prezydenta Miasta Siedlce nie przyniosła rezultatu. W obu przypadkach jako uzasadnienie stosowanej praktyki wskazano treść pisma z dnia 28.03.2001 r. Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie finansowania pobytu osób kierowanych do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Rzecznik zwraca się o podjęcie przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do wyeliminowania opisanych naruszeń praw pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego w Siedlcach.

Inf.4-6/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-25
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (04.05.2006 r.) zgodził się ze stwierdzeniem zawartym w wystąpieniu Rzecznika, że zobowiązanie pacjentów i ich opiekunów do dodatkowych opłat oraz uzależnianie wykonania decyzji o umieszczaniu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym od wnoszenia tych opłat pozostaje w rażącej kolizji z zadaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
Minister Zdrowia wystąpił do organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania opisanych naruszeń praw pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Siedlcach i przestrzegania w tym zakładzie obowiązujących przepisów prawa.
Inf. 4-6/2006, str.