Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich z dnia 2006-04-05.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/524107/06/X/1006 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Premierowi informację dotyczącą swoich działań podjętych w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Jednocześnie wyraził nadzieję, że dokonane z niezależnej pozycji ustalenia i opinie sprzyjać będą obiektywnej ocenie przyczyn katastrofy, działań administracji i służb publicznych w akcji ratowniczej oraz pomocy udzielanej ofiarom tragedii i ich rodzinom, a także poszukiwaniu rozwiązań systemowych dotyczących zapobiegania katastrofom budowlanym oraz usprawniających działania ratownicze.

Zespół pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas wyjazdu do Katowic w dniach 2-3 lutego oraz 15 marca 2006 r. badał sprawę pomocy udzielanej rodzinom ofiar katastrofy budowlanej. Ponadto Rzecznik skierował w sprawie tragedii w Katowicach dwa wystąpienia: z dnia 2 lutego 2006 r. do Ministra Zdrowia (RPO-524207-X/06) w sprawie systemu ratownictwa medycznego oraz z dnia 20 lutego 2006 r. do Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-475475-IV/04) w sprawie niedofinansowania i złej organizacji organów nadzoru budowlanego.

Inf.4-6/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-08-01
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.05.2006 r.) dziękując za wnikliwą analizę zawartą w przekazanym materiale, poinformował o trwających pracach nad nową ustawą o ratownictwie medycznym oraz przygotowywaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Podsekretarz Stanu stwierdził, że wejście w życie obu ustaw powinno umożliwić wdrożenie jednolitych standardów organizacji i postępowania w zdarzeniach o charakterze masowym. Jednocześnie podkreślił, że w opinii Ministerstwa Zdrowia akcja ratownicza na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich przeprowadzona została w sposób prawidłowy.
Inf. 4-6/2006, str.