Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty J. i Tomasza Ż., dotyczącej wolności wypowiedzi i wolności prasy (art. 212 § 2 Kodeksu karnego - pomówienie) (sygn. akt SK 21/06) z dnia 2006-03-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/527381/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2006-03-31
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty J. i Tomasza Ż., dotyczącej wolności wypowiedzi i wolności prasy (art. 212 § 2 Kodeksu karnego - pomówienie) (sygn. akt SK 21/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko w sprawie: "art. 212 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks karny jest niezgodny z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 14 Konstytucji RP."

Penalizacja pomówienia przewidziana w art. 212 § 2 Kodeksu karnego, stanowiąca ingerencję w wolność wypowiedzi i wolność prasy, budzi wątpliwości co do pozostawania w granicach zakreślonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji (ograniczenia praw i wolności), zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności cywilnej dziennikarza za naruszenie czci.

 


Data odpowiedzi:
2007-01-19
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 9.01.2007 r., sygn. akt SK 21/06). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30.10.2006 r. w sprawie o sygn. P 10/06 orzekł, że art. 212 § 1 i 2 ustawy - Kodeks karny, są zgodne z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.