Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda G. dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 34/06) z dnia 2006-06-08.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/530014/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-06-08
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda G. dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 34/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "Art. 505 (10) § 3 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP." Przepis art. 505 (10) § 3 Kodeksu postępowania cywilnego ma następujące brzmienie: "Sąd może rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym także wtedy, gdy podniesione w apelacji zarzuty są oczywiście bezzasadne".

 


Data odpowiedzi:
2006-10-31
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 02.10.2006 r., sygn. akt SK 34/06).