Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP w sprawie utraty niektórych uprawnień przez byłych więźniów obozów koncentracyjnych z dnia 2006-06-21.

Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/434592/03/III/309 RZ
Data sprawy:
2006-06-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP w sprawie utraty niektórych uprawnień przez byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w sprawie niekorzystnych zmian przepisów prawnych. W świetle tych zmian nastąpiło odejście od zasady jednakowego traktowania inwalidów wojennych oraz byłych więźniów obozów koncentracyjnych na gruncie przepisów ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
W wyniku przeprowadzonych zmian ustawodawczych osoby represjonowane utraciły prawo do refundacji w wysokości 50% na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych. Członkowie rodzin osób represjonowanych utracili natomiast prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz do bezpłatnych wyrobów medycznych.
Zmiany te spowodowały ogromne rozgoryczenie i poczucie krzywdy w środowisku byłych więźniów obozów koncentracyjnych, w szczególności z powodu odebrania znacznej części spośród inwalidów poobozowych statusu inwalidy wojennego.
Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie zasady jednakowego traktowania inwalidów wojennych oraz byłych więźniów obozów koncentracyjnych.
Inf. 4-6/2006, str.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: