Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie skarg rolników na brak możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu szkód łowieckich wyrządzonych przez zające w sadach z dnia 2006-07-25.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/533573/06/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2006-07-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie skarg rolników na brak możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu szkód łowieckich wyrządzonych przez zające w sadach.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Równocześnie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Skarb Państwa nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zające, mimo że są one zwierzyną łowną. Rzecznik prosi Ministra Środowiska o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz rozważenie możliwości podjęcia stosownych kroków legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-09-20
Opis odpowiedzi:
Minister Środowiska (01.09.2006 r.) poinformował, że jego zdaniem w obecnej chwili nie ma potrzeby pilnej nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie w zakresie, o którym mowa w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich.